Kunstmaler Jesper Schytt - Kunst hvad er det?

Kunstmaler Jesper Schytt


kunst hvad er det ?

kunst hvad er det?

kunst skal være et redskab, der sætter en
istand til at klare sig bedre.

enhver har ret til at danne sig sin egen
fortolkning af et kunstværk. kunstneren
vil ofte ikke udtale sig selv. men overlader
det til beskueren at fortolke værket.

en kvalitets-analyse af et kunstværk.
kan ofte åbne beskuerens øjne for kunstværkets
kvaliteter. og bygge på specialviden om
kunstneren og hans baggrund. give nye
dimensioner og indføre beskueren i
kunstnerens verden.

fortolkningerne kan både være enkle
og komplicerede, uden at de to behøver
udelukker hinanden.

gode udsendelser som kunstquiz kan
oplyse folk i almindelighed om hvad,
der findes af kunstneriske værker,
og give dem lyst til at gå videre med en
kunstner eller et kunst-tema.


med venlig hilsen

henrik stampe jensen
landlystvej 24 b 1 th
2500 valby

Hvad er kunst


Tilbage

Til forsiden