Kunstmaler Jesper Schytt - Hvad er kunst og æstetisk dannelse?

Kunstmaler Jesper Schytt


Kunst som fradrag

--------------------------------------------------------------------------------

Med ændringer i skatteloven har folketinget givet mulighed for at trække investeringer i kunst fra

Afskrivningsloven er et kulturpolitisk redskab. Det må man i hvert fald sande efter folketingets vedtagelse af ændringer af afskrivningsloven. Den nye lov giver mulighed for at afskrive udgifter ved udsmykning med kunst. Hidtil har dette ikke været muligt. Det er en principiel udvidelse af skattelovgivningens afskrivningsmuligheder, men med stærke begrænsninger.

Kun erhvervsbyggeri

Loven dækker kun ved kunstneriske udsmykninger i rent erhvervsbyggeri. Der må ikke være den mindste bolig i forbindelse med byggeriet - så forsvinder afskrivningen. Det er desuden en forudsætning, at den kunstneriske udsmykning sker som et led i nybyggeri eller ombyggeri. En virksomhed kan således ikke beslutte sig for at foretage en mindre renovering eller blot få lyst til at pynte op med kunst. Det kan ikke afskrives. Loven åbner altså heller ikke mulighed for det som egnetlig har stået på kunstnerorganisationernes dagsorden: at køb af kunst på udstillinger skal kunne trækkes fra på lige fod med (næsten) alle andre erhvervsmæssige udgifter.


Kun store projekter

Afskrivningsloven definerer mulighederne økonomisk: kunstelementet i om- eller nybygningen må højst udgøre 1 procent af den samlede udgift. Og den samlede udgift skal være større end 1 mio kr.

Til et nybyggeri på 10 mio kr må virksomheden altså bruge 100.000 kr til kunst - hvis det skal kunne afskrives.


Hvad er kunst?

Lovmagerne har haft det særlige problem at definere: hvad er kunst?

Lovens undlader at definere dette, men siger, at afskrivningsmuligheden gælder, hvis værkerne udføres af kunstnere. Og kunstnergruppen defineres til medlemmer af Kunstnersamfundet, Billedkunstnernes Forbund, Danske Billedkunstneres Fagforening, Danske Kunsthåndværkere, Danske Designere eller de kunstnere som er uddannet på Kunstakademiet.

Akademirådet får ansvaret for at udarbejde en samlet liste over disse kunstnere. De virksomheder som vil investere i kunst kan herefter rekvirere denne liste og vælge blandt kunstnerne.

Bygherrer som vælger kunstnere udenfor den autoriserede liste, kan få et konkret projekt forhåndsgodkendt. Så skal en færdigudarbejdet skitse eller projektudkast vurderes af Akademirådet. Rådet skal lægge vægt på den kunstneriske kvalitet i projektet. Loven angiver hverken frister eller andre forudsætninger i Akademirådets arbejde

Hvad er kunst


Tilbage

Til forsiden